Karta Dużej Rodziny

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Nowi partnerzy programu

Umowy z kolejnymi partnerami rządowego programu Karta Dużej Rodziny podpisała wojewoda Agata Wojtyszek. Podczas spotkania w urzędzie wojewódzkim certyfikaty udziału otrzymały także firmy i instytucje, które już wcześniej przystąpiły do programu.

Do grona partnerów Karty Dużej Rodziny w regionie świętokrzyskim dołączyli: Klub Sportowy Vive Kielce, Mariusz Adamczyk - Indywidualna Praktyka Stomatologiczna, Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo - Produkcyjne „Seart” Anna Sekuła, Korona S.A., Artimed NZOZ Sp. z o.o., Muzeum Regionalne w Wiślicy, P.H.U. „Pepko” Przemysław Padjas, Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe „Anza”, Teatr „Quadro” Bartłomiej Oleś, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie, IT Agata Kundera-Ostrowska oraz P.H.U. Marek Dziubek.

Chęć przystąpienia do programu wyraziło ponadto dwóch partnerów: Biuro Podróży Tour-Retour Jan Kropielnicki oraz Katarzyna Bartłomiejczuk Usługi Rekreacyjno-Edukacyjne, z którymi umowy zostaną  zawarte w najbliższym czasie. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki pozyskał także, jako partnera programu, sieć stacji paliw „Moya” -  ze względu na to, że firma działa na terenie całego kraju, umowę podpisze Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

- To kolejny dobry dzień, gdy możemy zwrócić się do rodzin wielodzietnych, które są przyszłością naszego kraju. W piątek rozmawialiśmy bowiem o programie Rodzina 500 plus, także skierowanym między innymi do dużych rodzin. Przyszłość Polski zależy od tego, czy nasze dzieci będą się dobrze rozwijały. Bardzo się cieszę, że grono ludzi otwartych na potrzeby rodzin wielodzietnych stale się powiększa. Dziękuje wszystkim, którzy zechcieli dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny - mówiła wojewoda.

Karta Dużej Rodziny to rządowy program dla rodzin z trojgiem lub więcej dzieci mający na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej oraz umacnianie i wspieranie takich rodzin w naszym kraju. Partnerzy programu, dążąc do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych, mogą zaoferować zniżki, rabaty, bonifikaty czy też innych uprawnień polegające na priorytetowym traktowaniu członków tych rodzin w ramach prowadzonej działalności.