Karta Dużej Rodziny

www.kielce.uw.gov.pl
Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny
Prosty sposób na zostanie partnerem
23 marca 2016

Jesteś firmą, która chce przyłączyć się do partnerów Karty Dużej Rodziny wypełnij formularz.

Nowi partnerzy programu
21 marca 2016

Umowy z kolejnymi partnerami rządowego programu Karta Dużej Rodziny podpisała wojewoda Agata Wojtyszek. Podczas spotkania w urzędzie wojewódzkim certyfikaty udziału otrzymały także firmy i instytucje, które już wcześniej przystąpiły do programu.

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny,
Ustawa o Karcie Dużej Rodziny, przyznająca uprawnienia rodzinom wielodzietnym, już obowiązuje
2 stycznia 2015

Od 1 stycznia 2015 r. rodziny wielodzietne, niezależnie od osiąganych dochodów, mogą wystąpić o Kartę Dużej Rodziny.

Aktualności